ఆల్కహాల్ తీసుకునే సమయంలో ఈ 5 పదార్థాలకు దూరంగా ఉండండి.1

బీన్స్ ,రెడ్ వైన్

బ్రెడ్ ,బీర్..

పిజ్జా..

సాల్టీ ఫుడ్..

చాక్లెట్..