త్రిష లేటెస్ట్ ఫోటో గ్యాలరీ

ఈ ఫోటోలో త్రిష ఎంత ముద్దుగా ఉందో 

ప్రీ రిలీజ్ వేడుకలో అభిమానులతో మాట్లాడినా త్రిష

పొన్నియన్ సెల్వ న్ ప్రీ రిలీజ్ వేడుకలో మెరిసిన త్రిష

ఈ మధ్య  వచ్చినా రాజకీయ రుమర్ల పై చెక్ పెట్టిన ఆమె తల్లి