నయనతార రూ 10 కోట్లు

సమంత రూతు ప్రభు రూ 5 కోట్లు

పూజ హెగ్డే రూ 5 కోట్లు

అనుష్క శెట్టి రూ 4 కోట్లు

రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ రూ 3 కోట్లు