1. ఫిన్లాండ్

2. డెన్మార్క్

3. ఐస్‌లాండ్

4. ఇజ్రాయెల్

5. నెదర్లాండ్స్

6. స్వీడన్

7. నార్వే

8. స్విట్జర్ లాండ్

9. లక్సెంబర్గ్

10. న్యూజిలాండ్

మరిన్ని వెబ్ స్టోరీస్ కోసం