మార్క్ జూకర్‌బర్గ్-23

జెఫ్ బెజోస్- 35

లారీ పేజ్-30

సర్జీ బ్రిన్-31

బిల్ గేట్స్-31

స్టీవ్ బాల్మర్- 38

ఇవాన్ స్పీగల్-25

టైగర్‌ వుడ్స్‌-33

రిహాన్నా-33

లెబ్రాన్ జేమ్స్- 37

మరిన్ని వెబ్ స్టోరీస్ కోసం