కిరణ్ అబ్బవరం " నేను మీకు బాగా కావలిసినవాడిని " 9 సెప్టెంబర్ 2022

శర్వానంద్ " ఒకే ఒక జీవితం " 9 సెప్టెంబర్ 2022

నిఖిల్ సిద్ధార్ధ్ " 18 పేజీస్ " 10 సెప్టెంబర్ 2022

రవితేజ " ధమాకా " 11 సెప్టెంబర్ 2022

కార్తీ " సర్ధార్ " 14 సెప్టెంబర్ 2022

సుధీర్ బాబు " ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి " 16 సెప్టెంబర్ 2022