నాగ శౌర్య నటించిన 'కృష్ణ వ్రింద విహారి' సినిమా సెప్టెంబర్ 23 న థియేటర్లో విడుదల అవ్వబోతుంది  

శ్రీవిష్ణు నటించిన  " అల్లూరి " సినిమాసెప్టెంబర్ 23 న థియేటర్లో విడుదల అవ్వబోతుంది

శ్రీ సింహా నటించిన  " దొంగలున్నారు జాగ్రత్త" సినిమా సెప్టెంబర్ 23 న థియేటర్లో విడుదల అవ్వబోతుంది

సీనియర్ నటి సుధ నటించిన " మాతృదేవోభవ " సినిమా సెప్టెంబర్ 23 న థియేటర్లో విడుదల అవ్వబోతుంది