తమన్నా ప్రస్తుతం  జైలర్  సినిమాలో నటిస్తున్నారు 

ఈ సారి పక్కా  మాస్  అవతారంలో కనిపించనున్న తమన్నా 

జైలర్ సినిమాలో తమన్నా  అప్పుడప్పుడు మాత్రమే కనిపిస్తుందంట

తమన్నా లేటెస్ట్ ఫోటో గ్యాలరీ