అచ్చతెలుగు ఆడపడచులా ముద్దుగుమ్మ పూర్ణ

పూర్ణ హాట్ లుక్స్

సంప్రదాయ ముద్దుగుమ్మ పూర్ణ

బాపు వర్ణించగలడా ఈ ముద్దుగుమ్మను

రవివర్మ గీయగలడా ఈ పూర్ణ వర్ణాన్ని

కుర్రకారు మదిపోతా ఇంతం చూస్తే

ఆ నవ్వూ ఆ పోజ్ ఏదైనా ఈ ముందు బలాదూర్

ప్రేమతో మీ పూర్ణ

బ్లాక్ డ్రెస్లో హాట్ లుక్స్