తమన్నా1.5 నుంచి 5 కోట్లు అంచనా

శృతి హాసన్ 1.5 నుంచి 2 కోట్లు అంచనా

సమంత 3 నుంచి 8 కోట్లు అంచనా

నయనతారా 2 నుంచి 10 కోట్లు అంచనా

పూజా హెగ్డే 1.5 నుంచి 7 కోట్లు అంచనా

కాజల్ 1.5 నుంచి 4 కోట్లు అంచనా

కీర్తి సురేష్ 1.5 నుంచి 3కోట్లు అంచనా

అనుష్క 6 కోట్లు అంచనా

రష్మిక 2 నుంచి 5 కోట్లు అంచనా

మరిన్ని వెబ్ స్టోరీస్ కోసం