ప్రభాస్ రూ 100 కోట్లు

మహేష్ బాబు రూ 70 కోట్లు

పవన్ కళ్యాణ్ రూ 60 కోట్లు

ఎన్టీఆర్ రూ 50 కోట్లు

రాం చరణ్ రూ 40 కోట్లు