ప్రేమ ఎంత మధురం  సీరియల్ ఫేమ్  వర్షా HK

ఈ ముద్దుగుమ్మ  సొంతూరు  బెంగుళూరు 

తెలుగులో తక్కువ  సమయంలో  పేరు తెచ్చుకుంది