ఈ 2022 టాలీవుడ్ కు ఓ కొత్త పాఠం నేర్పింది.ఈ ఏడాది విడుదలైన సినిమాల సంఖ్యలో  హిట్ అయిన సినిమాల కంటే డిజాస్టర్ గా నిలిచిన సినిమాల సంఖ్యే ఎక్కువ.

రూ.1135 కోట్ల వరకు గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

రూ.178 కోట్ల వరకు గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

రూ.161 కోట్ల వరకు గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

రూ.151 కోట్ల వరకు గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

రూ.135 కోట్ల వరకు గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

రూ.129 కోట్ల వరకు గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

రూ.120 కోట్ల వరకు గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

రూ.106 కోట్ల వరకు గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

రూ.91 కోట్ల వరకు గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

రూ.74 కోట్ల వరకు గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

మరిన్ని వెబ్ స్టోరీస్ కోసం