420 మిలియన్ టిక్కెట్లు విక్రయించబడ్డాయి, AVG టిక్కెట్ ధర : 5.2 $

టైటానిక్ (1997)

400 మిలియన్ టిక్కెట్లు విక్రయించబడ్డాయి, AVG టిక్కెట్ ధర: 7 $

ఎవెంజర్స్: ఎండ్‌గేమ్ (2019)

310 మిలియన్ టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి, AVG టిక్కెట్ ధర : 9.1 $

అవతార్ (2009)

~305 మిలియన్ టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి, AVG టిక్కెట్ ధర : 6.7 $

ఎవెంజర్స్: ఇన్ఫినిటీ వార్ (2018)

~ 255-260 మిలియన్ టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి, AVG టిక్కెట్ ధర : 7 $

స్పైడర్ మాన్: నో వే హోమ్ (2021)

255 మిలియన్ టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి, AVG టిక్కెట్ ధర : 8.1 $

స్టార్ వార్స్: ఎపిసోడ్ VII - ది ఫోర్స్ అవేకెన్స్ (2015)

~250 మిలియన్ టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి, AVG టిక్కెట్ ధర : 6.6$

ది లయన్ కింగ్ (2019)

 ~240 మిలియన్ టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి, AVG టిక్కెట్ ధర : 6.3 $

ఫ్యూరియస్ 7 (2015)

230-235 మిలియన్ టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి, AVG టిక్కెట్ ధర : 7.2 $

జురాసిక్ వరల్డ్ (2015)

~220 మిలియన్ టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి, AVG టిక్కెట్ ధర : 5$

జురాసిక్ పార్క్ (1993)

~210 మిలియన్ టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి, AVG టిక్కెట్ ధర : 5.9$

ది ఫేట్ ఆఫ్ ది ఫ్యూరియస్ (2017)

~205 మిలియన్ టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి, AVG టిక్కెట్ ధర : 6,8$

ఎవెంజర్స్: ఏజ్ ఆఫ్ అల్ట్రాన్ (2015)

~ 200 మిలియన్ టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి, AVG టిక్కెట్ ధర : 7.2$

ఫ్రొజెన్ II (2019)

~195 మిలియన్ టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి, AVG టిక్కెట్ ధర : 7.7$

ఎవెంజర్స్ (2012)

~190-195 మిలియన్ టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి, AVG టిక్కెట్ ధర : 6.7$

జురాసిక్ వరల్డ్: ఫాలెన్ కింగ్‌డమ్ (2018)

మరిన్ని వెబ్ స్టోరీస్ కోసం