మహమ్మద్ రిజ్వాన్ (పాకిస్థాన్ ) 281 పరుగులు

విరాట్ కోహ్లీ ( ఇండియా) 276 పరుగులు

ఇబ్రహీం జర్దాన్ (ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ) 196 పరుగులు

భానుక రాజపక్ష ( శ్రీలంక ) 191 పరుగులు

పాతుమ్ నిస్సంకా ( శ్రీలంక ) 165 పరుగులు