మహీంద్రా లెజెండ్ ప్రారంభంలో మెహీంద్రా లెజెండ్ థార్ బాగా ప్రాచుర్యం చెందిన మహీంద్రా కార్లలో ఒకటి

మహీంద్రా కమాండర్ 1991లో ఈ కారు అమ్మకానికి వచ్చింది

మహీంద్రా బొలెరో ఇన్వాడెర్

మహీంద్రా ఎఎక్స్ఇ

మహీంద్రా ఎటివి

మహీంద్రా గ్రాండ్ ఆర్మడ్ ఎస్యువి

మహీంద్రా వాయేజర్ 1990లో ఈ కారుని విక్రయించింది

మహీంద్రా మోటో3

మహీంద్రా ఫార్ములా ఇ

మహీంద్రా బోట్స్

జెన్ జీ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్- అమెరికాకు చెందిన మహీంద్రా అనుబంధ సంస్థ

మరిన్ని వెబ్ స్టోరీస్ కోసం