కృతి శెట్టి ఫొటో గ్యాలరీ.. చీరకట్టుతో మది దోచుకుంటున్న ముద్దుగుమ్మ

బ్లూ ట్రాన్సపరెంట్ చీరలో కృతి అందాలు

మతి పోగొడుతున్న  కృతి అందాలు

ఆ అందమే ఆమెకు ఆభరణంగా

నడుమ వంపులతో పిచ్చెక్కిస్తున్న కృతి

అందమే ఉప్పెనై

ఓరచూపుతో మది దోచుకుంటున్న కృతిశెట్టి

పింక్ బ్యూటీ

ఏ డ్రెస్ వేసినా ఆమెకు అందం అలంకారమే

బార్బీ డాల్ కృతి