కేతిక శర్మ ఫోటో గ్యాలరీ

పంజాబీ డ్రెస్సులో  పద్దతిగా ఉంది

సినిమా హిట్ కోసం కేతిక ప్రయత్నాలు చేస్తున్న ఫలితం ఉండటం లేదు

రొమాంటిక్ సినిమాతో తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు పరిచయమయ్యారు 

ఇంత వరకు ఈ ముద్దు గుమ్మకు సరయిన హిట్ లేదు