ఓనం పండుగ  ఫోటోస్ షేర్ చేసుకున్న  మన మహానటి

కీర్తి సురేష్  ఏ ఫోటో దిగినా  ఆ  ఫోటోకె  అందం వస్తుంది

మన మహానటి  కళ్ళ తోనే   మాయ చేయగలదు

చీర కట్టులో  ఎంత ముద్దుగా ఉందో  కీర్తి సురేష్