మెరిసే గౌన్లో మతి పోగొడుతున్న జాన్వి కపూర్

Source: Instagram/@janhvikapoor

ఎపుడు చూడని మెరుపు కళ్ళతో జాన్వి కపూర్

Source: Instagram/@janhvikapoor

జాన్వీ కపూర్ మెరిసే గౌన్లు ఏకవర్ణ స్వభావం కలిగి ఉంటాయి.

Source: Instagram/@janhvikapoor

జాన్వీ కపూర్ తళుక్కున మెరుస్తున్నప్పుడు నిజంగానే గుండె జరుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది.

Source: Instagram/@janhvikapoor

సీక్విన్స్ గౌన్లో జాన్వీ కపూర్

Source: Instagram/@janhvikapoor

మెరుపు మరియు ప్రకాశవంతమైన రంగుల గౌన్లో జాన్వీ కపూర్

Source: Instagram/@janhvikapoor

ఎక్కడ ఈవెంట్ జరిగిన జాన్వీ కపూర్ మెరుస్తున్న డిస్కో లైట్ ల కనిపిస్తుంది

Source: Instagram/@janhvikapoor

ఆమె సీక్విన్డ్ గౌన్‌లతో ప్రకాశవంతంగా మెరుస్తూ యువత గుండెల్లో ప్రకంపనలను రేపుతుంది.

Source: Instagram/@janhvikapoor

యువకుల మతి పోగొడుతున్న  జాన్వి కపూర్

మరిన్ని వెబ్ స్టోరీస్ కోసం