2008లో రాజస్థాన్ రాయల్స్

2009లో డెక్కెన్ ఛార్జర్స్

2010లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్

2011లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్

2012లో కోల్ కతా నైట్ రైడర్స్

2013లో ముంబై ఇండియన్స్

2014లో కోల్ కతా నైట్ రైడర్స్

2015లో ముంబై ఇండియన్స్

2016లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్

2017లో ముంబై ఇండియన్స్

2018లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్

2019లో ముంబై ఇండియన్స్

2020లో ముంబై ఇండియన్స్

2021 చెన్నై సూపర్ కింగ్స్

2022లో గుజరాత్ టైటాన్స్

మరిన్ని వెబ్ స్టోరీస్ కోసం