నీరు ఎక్కువుగా తీసుకోండి

వెల్లుల్లి ఒక రెబ్బ పచ్చిగా తినండి

తులసి ఆకులు నీరును తాగండి

అల్లం టీ ఎక్కువుగా తీసుకోండి

కోల్డ్ కంప్రెస్ చేసుకోండి

యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ జ్వరాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది