నిద్రలేమి ఒత్తిడి మానసిక ఆందోళన

టిఫిన్ తీసుకోకపోవడం

సైనస్ వంటి ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడడం

రక్తపోటు పెరిగినా తలనొప్పి

బాగా బాధపడడం,  వేదన

అధికంగా మద్యం తాగడం

వారసత్వంగానూ తలనొప్పి

అధిక ధ్వని ఎక్కువ సేపు వినడం

ఒకే చోట చాలా సేపు కూర్చోవడం  లైట్ అధికంగా కళ్లపై పడడం

మరిన్ని వెబ్ స్టోరీస్ కోసం