క్యాన్సర్ రాకుండా చేస్తుంది

కంటి చూపును కూడా మెరుగుపరుస్తుంది

కీళ్ళ నొప్పులు కూడా తగ్గుతాయి

జ్వరం రాకుండా ఇవి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి

రోజుకు 5 ఎండు ద్రాక్షాలు తింటే జబ్బులు మాయమవుతాయి.

కఫాన్ని తగ్గిస్తుంది