బిగ్ బాస్ సీజన్ 6  డే 6

బిగ్  బాస్  కెప్టెన్సీ  టాస్క్ 

రసవత్తరంగా  సాగిన   బిగ్ బాస్ టాస్క్

బిగ్ బాస్ సీజన్ 6  మొదటి ఇంటి కెప్టెన్  బాలాదిత్య