కంటిచూపు మెరుగుపడుతుంది 

రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది

బరువు తగ్గడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

గుండె పని తీరు కూడా మెరుగుపడుతుంది.

జీర్ణ క్రియ వ్యవస్థను సరిచేస్తుంది.

ఒత్తినిడిని  తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.