ఆసియా కప్ 2022 ఫైనల్  పాక్ పై శ్రీలంక గెలిచింది  శ్రీలంక  స్కోర్  170/6 

పాకిస్థాన్  స్కోర్ 147/10

ప్లేయర్ ఆఫ్ ది   టార్నమెంట్   హాసరంగా

ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్  రాజాపక్ష