ఎముకలు బలహీనపడతాయి

ఐరన్ లోపిస్తుంది.

డీహైడ్రేషన్ సమస్యలు బాధిస్తాయి

ఎసిడిటీ పెరుగుతుంది

ఆకలిని తగిస్తుంది

నిద్రలేమి సమస్యలు వస్తాయి