రోజు వ్యాయామం చేయాలి

ప్రతి దానికి టెన్షన్ పడకండి 

ఉప్పును బాగా తగ్గించుకోండి

ధూమపాననికి దూరంగా ఉండాలి

సుగర్ వాడకాన్ని తగ్గించుకోండి

ధ్యానం చేస్తూ ఉండాలి