ఇండియన్‌ కోస్ట్‌ గార్డ్‌లో జాబ్స్

post

నేవిక్‌(జనరల్‌ డ్యూటీ)ల భర్తీకి ఇండియన్‌ కోస్డ్‌ గార్డ్‌ నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. మొత్తం 260 పోస్టులున్నాయి.